Medisch Zoeken.nl - verantwoord zoeken naar medische informatie in betrouwbare medische websites. MedischZoeken.nl
Verantwoord zoeken naar medische informatie
in betrouwbare medische websites.

Dit is MedischZoeken's cachegeheugen van http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Medicijnen/sulpiride.aspx?mId=10698&rId=825 Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag.

1 Werking en toepassingen
2 Bijwerkingen
3 Hoe, wanneer en hoe lang?
4 Dosis vergeten?
5 Autorijden, alcohol, voeding
6 Wisselwerking
7 Zwangerschap en borstvoeding
8 Stoppen
9 Hoe te verkrijgen
1 Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Sulpiride behoort tot de groep atypische antipsychotica. Het vermindert in de hersenen het effect van natuurlijk voorkomende stoffen, voornamelijk dopamine en serotonine. Hierdoor nemen psychosen, hevige onrust en bepaalde spiertrekkingen af.

Artsen schrijven het voor bij psychose, manie, onrust, schizofrenie, depressie, dementie en duizeligheid.

Psychose

Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties. Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak en zijn verward. Een psychose kan voor zowel de patiënt als de omgeving zeer beangstigend zijn.

Psychosen kunnen in verschillende situaties optreden, bijvoorbeeld bij schizofrenie, depressiviteit, tijdens een manie bij manische depressiviteit, bij dementie, alcoholontwenning, extreme angst of bij vergiftigingen zoals van alcohol, drugs en sommige medicijnen. Het wordt in de laatste gevallen ook vaak een delirium genoemd. Een delirium duurt veel minder lang dan een psychose.

Sulpiride onderdrukt de verschijnselen bij zeven van de tien psychotische patiënten. De psychose vermindert binnen enkele weken en de verwardheid binnen enkele maanden. De werkingsduur van één dosis is ongeveer zes tot acht uur.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij psychose.

Manie

Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van hebben. Soms heeft men ook last van psychose (zie hierboven).

Bij een manie schrijven artsen meestal eerst lithium voor. Is er ook sprake van psychoses of zeer extreem gedrag, dan wordt ook clonazepam gebruikt. Mocht clonazepam onvoldoende werken, dan kan de arts sulpiride voorschrijven. De rustgevende werking van sulpiride treedt binnen enkele dagen in. De werkingsduur van één dosis is ongeveer acht uur.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij manie.

Onrust

Mensen met dementie, verstandelijk gehandicapten en mensen met autisme zijn soms zeer onrustig, agressief of angstig.

Sulpiride vermindert deze verschijnselen binnen enkele dagen. De werkingsduur van één dosis is ongeveer acht uur.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij onrust.

Schizofrenie

Schizofrenie is een psychische aandoening met stoornissen in het denken, het waarnemen en het gevoelsleven. Het belangrijkste verschijnsel bij schizofrenie is het optreden van een psychose (zie hierboven) en de verwardheid. Bovendien hebben mensen last van zogenoemde `negatieve verschijnselen`, zoals gebrek aan initiatief, zelfverwaarlozing en het moeilijk leggen van sociale contacten. Ze sluiten zich af van de buitenwereld en voelen een psychische leegte.

Sulpiride onderdrukt de verschijnselen van een psychose, maar werkt nauwelijks tegen de `negatieve verschijnselen`. Hierboven leest u hoe sulpiride werkt bij psychosen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij schizofrenie.

Depressie

Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben.

Bij een zeer ernstige depressie treden soms wanen en hallucinaties op (zie `psychose` hierboven). Dit heet ook wel een psychotische depressie. Sulpiride kan hierbij gebruikt worden in combinatie met antidepressiva. Hierboven leest u hoe sulpiride werkt bij psychoses.

Bij manische depressiviteit worden depressieve periodes afgewisseld met manies, zie hierboven. Daar leest u hoe sulpiride werkt bij een manie.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij depressie.

Dementie

Mensen met dementie hebben niet alleen last van ernstige geheugenstoornissen, maar vaak ook van hevige onrust, angsten, agressiviteit en wanen. Wanen zijn vreemde gedachten over de buitenwereld die niet kloppen met de werkelijkheid, zoals achtervolgingswaan.

Hierboven leest u hoe sulpiride werkt bij psychosen, zoals wanen, en onrust, zoals door angsten en bij agressiviteit.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij dementie.

Duizeligheid

Bij duizeligheid voelt u zich zweverig, wankel, licht in het hoofd of draaierig. Soms kunt u het gevoel hebben dat u flauw gaat vallen. U kunt ook misselijk zijn. Duizeligheid komt vaak voor en is meestal onschuldig. Het kan vele oorzaken hebben. Zo kan het onder andere ontstaan doordat het evenwichtsorgaan verstoord is.

Als andere middelen niet voldoende helpen kan uw arts sulpiride voorschrijven.Sulpiride vermindert de verschijnselen binnen enkele dagen. De werkingsduur van één dosis is ongeveer acht uur.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij duizeligheid.

2 Bijwerkingen
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Lang niet iedereen ervaart bijwerkingen en niet iedereen krijgt dezelfde. Dit is afhankelijk van uw eigen gevoeligheid voor iedere specifieke bijwerking. De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

Vanaf het begin of bij verhoging van de dosering

Regelmatig

 • Afvlakking van het gevoelsleven, verlies van initiatief en activiteit, gevoel opgesloten te zitten en een gevoel van leegte.
 • Sufheid, slaperigheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u `s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen.
 • Moeite met bewegen, zoals stijve spieren, beven, een maskerachtige uitdrukking op het gezicht, murmelen, moeite met lopen en spreken. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel `parkinsonisme` genoemd, omdat de verschijnselen lijken op die van de ziekte van Parkinson. Raadpleeg uw arts als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. De verschijnselen kunnen door dit middel verergeren. Overleg ook met uw arts als u tijdens gebruik moeite met bewegen krijgt. De arts kan dan proberen de dosering te verlagen of een ander geneesmiddel te zoeken dat deze bijwerking niet of in mindere mate heeft. Is dat niet mogelijk of blijft u last houden, dan kan hij een medicijn tegen deze bijwerking voorschrijven.
 • Rusteloosheid, zoals niet stil kunnen zitten, liggen of staan. Dit uit zich als wiebelen of wippen met voet, onderbeen, hand of bovenlichaam en eventueel met gevoelens van angst of onrust. Het treedt vaak op binnen enkele dagen na het begin van de behandeling met het geneesmiddel. Het kan ook na langdurig gebruik ontstaan, bij verandering van de dosering of na stoppen. Soms verdwijnt het binnen een paar dagen. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel `acathisie` genoemd. Als u veel last heeft van deze bijwerking en hij verdwijnt niet binnen enkele dagen, dan kan de arts een medicijn tegen deze bijwerking voorschrijven.
 • Plotselinge spiertrekkingen meestal in het hoofd en het gezicht, soms een krampachtige achteroverstrekking van het lichaam. Hierdoor kan het hoofd scheef gaan staan en kunnen spraak- of slikstoornissen optreden. Als deze bijwerking optreedt, is dat gedurende de eerste vier dagen van de behandeling of kort na een verhoging van de dosering. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel `acute dystonie` genoemd.
 • Problemen met vrijen. Bij mannen: moeilijker krijgen van een erectie. Bij vrouwen: moeilijker krijgen van een orgasme. Bij mannen en vrouwen: minder zin om te vrijen.

Soms treden de volgende bijwerkingen op in het begin van de behandeling. Ze gaan na een paar weken weer over.

 • Droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Droge ogen en wazig zien.
 • Verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel.

Zelden

 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden, bespreek dit dan met uw arts. Mogelijk kunt u het medicijn `s avonds innemen, dan heeft u overdag minder last van duizeligheid.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Gewichtstoename, door een toename van de eetlust en een veranderde stofwisseling. Raadpleeg uw arts of een diëtist als u hier veel last van heeft. Als u diabetes heeft, is het belangrijk vaker uw bloedglucosegehalte te controleren.

Zeer zelden

 • Een stoornis in het hartritme. Deze bijwerking treedt vooral op bij te hoge doseringen en bij mensen die een verhoogde kans hebben op een bepaalde hartritmestoornis. Mensen met de hartritmestoornis `het syndroom van het verlengde QT-interval`, of bij wie dat in de naaste familie voorkomt, mogen dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts hierover. Als u flauwvalt of hartkloppingen krijgt na het gebruik van dit middel, moet u onmiddellijk het gebruik staken en uw arts waarschuwen.
 • Maligne neurolepticasyndroom. Dit is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts. Als het optreedt, is dat meestal tijdens de eerste twee weken van het gebruik of binnen twee weken na een verhoging van de dosering.
 • Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
 • Trombose. Dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
 • Bij mensen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.
 • Verhoging van de concentratie vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Uw arts zal u daar jaarlijks op controleren.

Soms, na langdurig gebruik (verschillende maanden)

 • Late bewegingsstoornissen. De eerste verschijnselen zijn zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht. Neem bij deze eerste verschijnselen contact op met uw arts voor overleg. Latere verschijnselen die kunnen optreden zijn: buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Als deze bijwerkingen optreden, is dat pas na enkele maanden gebruik, bij verlaging van de dosering en soms pas als u gestopt bent met het middel. De verschijnselen worden bij staken na verloop van tijd minder. Bij een deel van de mensen gaat deze bijwerking echter niet meer helemaal over. Deze bewegingsstoornis wordt ook wel `tardieve dyskinesie` genoemd.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Er bestaan veel verschillende soorten antipsychotica. Deze hebben wel dezelfde werking, maar verschillende bijwerkingpatronen. Mogelijk is een ander antipsychoticum voor u geschikter.


3 Hoe, wanneer en hoe lang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe lang?

Psychose
Is de psychotische periode voorbij, dan zult u dit middel meestal nog lange tijd moeten gebruiken om een nieuwe psychose te voorkomen. Wel zal arts de dosering in die periode meestal verlagen.

 • Als u voor het eerst een psychose heeft gehad, dan moet u dit middel meestal gedurende twee jaar gebruiken voor u kunt proberen te stoppen.
 • Heeft u al eerder een psychose gehad, dan hanteert de arts meestal een periode van vijf jaar.
 • Bij een psychose die duidelijk is ontstaan door een externe oorzaak, zoals een vergiftiging, hoeft u dit middel na de psychotische periode niet meer te gebruiken.

Manie
Als de ergste onrustige verschijnselen zijn verdwenen, adviseert de arts meestal om het gebruik van sulpiride langzaam af te bouwen. Lithium moet u dan meestal nog wel blijven gebruiken.

Onrust
Sulpiride wordt meestal gedurende verschillende jaren gebruikt door mensen met ernstige onrust, agressiviteit of angst, zoals mensen met dementie, verstandelijk gehandicapten en mensen met autisme.

Duizeligheid
Sulpiride wordt gebruikt tot de klachten minder worden, meestal maar gedurende een paar weken.


4 Dosis vergeten?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt:
  Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt:
  Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel drie of vier keer per dag gebruikt:
  Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

5 Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

Of u mag autorijden, is niet alleen afhankelijk van het medicijn maar ook van uw aandoening. Bij bepaalde aandoeningen mag u niet autorijden. Overleg met uw arts of u met uw medicijn en/of aandoening mag autorijden.

Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen uw rijvaardigheid verminderen. Deze bijwerkingen zijn sufheid, slaperigheid, duizeligheid en wazig zien. Door deze bijwerkingen is de invloed van dit medicijn op uw rijvaardigheid in de eerste week van gebruik groter dan na het drinken van twee standaardglazen alcoholische drank. Het drinken van meer dan twee glazen alcoholische drank veroorzaakt een hoeveelheid alcohol in het bloed groter dan 0.5 promille (‰). Bij meer dan 0.5‰ mag u volgens de wet niet meer autorijden. Na gebruik gedurende een week, raken de meeste mensen gewend aan deze bijwerkingen en kunnen ze wel weer autorijden. Rijd daarom geen auto gedurende de eerste week dat u dit medicijn gebruikt. Beoordeel na een week hoeveel last u van de bijwerkingen heeft. Rijd geen auto als u last van bijwerkingen heeft.

Tips voor als u na een week wilt autorijden

 • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan dan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
 • Rijd niet als u onscherp ziet.
 • Rijd niet als u suf, slaperig of duizelig bent, moeite heeft u te concentreren of  wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
 • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
 • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
 • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.


6 Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Middelen tegen de ziekte van Parkinson. Sulpiride gaat, net als de meeste andere antipsychotica, de werking van parkinsonmiddelen tegen en verergert de verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Andersom werken middelen tegen de ziekte van Parkinson de werking van antipsychotica tegen. Overleg met uw arts als u last heeft van wanen en hallucinaties. Mogelijk is dit het gevolg van de parkinsonmedicatie en kan de dosering hiervan worden verlaagd. In aanhoudende gevallen van wanen en hallucinaties kan de arts een lage dosering kiezen van een antipsychoticum dat relatief gunstig is, clozapine.
 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Bupropion, een middel tegen rookverslaving en depressie. De kans op een epileptische aanval neemt toe. U mag deze middelen daarom niet samen gebruiken.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


7 Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Sulpiride komt namelijk in de moedermelk en kan dan bijwerkingen geven aan de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven.


8 Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
 • Nee, veel mensen krijgen na stoppen met een antipsychoticum opnieuw een psychose. Het is daarom van belang vooraf goed met uw arts te overleggen. Bij sommige psychoses is de kans op een nieuwe psychose niet zo groot, bij andere wel.
 • Als u gaat stoppen, bouw dan langzaam af over een periode van minimaal vier weken. Als u geleidelijk afbouwt, heeft u minder kans op meteen een nieuwe psychose. Bovendien voorkomt u daarmee ontwenningsverschijnselen, zoals zweten, misselijkheid, gebrek aan eetlust, diarree, angst, slapeloosheid, onrust, loopneus, spierpijn en vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebels.
 • De ontwenningsverschijnselen treden vaak pas één tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn na twee weken meestal over. Niet iedereen heeft even veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert.
 • Ook nadat u bent gestopt kunnen soms de `late bewegingsstoornissen` aan het licht komen of verergeren. U krijgt dan last van zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong, grimassen en tics van het gezicht, buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Deze verschijnselen nemen in de loop van de maanden af en zijn na een aantal jaar meestal verdwenen.

Als u het middel een paar weken voor duizeligheid heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen, zonder na-effecten.


9 Hoe te verkrijgen
Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Sulpiride is sinds 1968 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dogmatil. Het is te verkrijgen in tabletten, capsules en drank.Klik hier voor meer informatie over : Dogmatil

Laatste herziening: 5-1-2009Home - Medicijnen Zoeken - Help - Partners - Over MedischZoeken