Medisch Zoeken.nl - verantwoord zoeken naar medische informatie in betrouwbare medische websites. MedischZoeken.nl
Verantwoord zoeken naar medische informatie
in betrouwbare medische websites.

Dit is MedischZoeken's cachegeheugen van http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Nitrofuranto_ne.aspx?mId=10704&rId=265 Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag.

1 Werking en toepassingen
2 Bijwerkingen
3 Hoe, wanneer en hoe lang?
4 Dosis vergeten?
5 Autorijden, alcohol, voeding
6 Wisselwerking
7 Zwangerschap en borstvoeding
8 Stoppen
9 Hoe te verkrijgen
1 Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Nitrofurantoïne
De werkzame stof in Nitrofurantoïne is nitrofurantoïne.Nitrofurantoïne is een antibioticum. Het werkt tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij blaasontstekingen.Blaasontsteking

Verschijnselen
Bij een urineweginfectie, zoals een blaasontsteking, heeft u klachten als aandrang, vaak en pijnlijk plassen. De urine kan troebel zijn of er kan bloed in zitten. Ook kunt u pijn hebben in de onderbuik.

Werking
Nitrofurantoïne doodt bacteriën. Het dringt door in de bacterie en belemmert de bacterie in de energiehuishouding en in de aanmaak van eiwitten. De bacterie kan hierdoor niet groeien en sterft.

Na inname komt het middel vrij snel via de nieren in de urine terecht. Door de goede opname in de urine wordt het vooral gebruikt bij blaasontstekingen en andere infecties van de urinewegen.

Dit middel wordt ook wel uit voorzorg toegepast bij mensen met chronische urineweginfecties om te voorkomen dat de infectie steeds weer terugkeert.

Effect
De bacteriedodende werking begint enkele uren na inname. Een dosis van het preparaat met vertraagde afgifte (Furabid) werkt 12 uur. Een dosis van de overige preparaten (Furadantine, Nitrofurantoïne) werkt 6 uur. Na een halve dag tot twee dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij blaasontsteking.

2 Bijwerkingen
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, hoofdpijn, duizeligheid en overgevoeligheid.

Soms
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, buikpijn of diarree. Als u de capsules met voedsel, melk of yoghurt inneemt, kunt u deze klachten voorkomen.
 • Hoofdpijn, duizeligheid.
 • De urine kan donkergeel tot bruin verkleuren. Dit is onschuldig en verdwijnt vanzelf na afloop van de kuur.
Zelden
 • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor dit middel bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Deze allergie kan ontstaan binnen enkele weken gebruik, maar ook pas na enkele maanden. Let u op de volgende verschijnselen:
  • huidreacties, zoals huiduitslag of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Na stoppen verdwijnen deze verschijnselen weer.
  • longproblemen. Heeft u last van hoesten, bemoeilijkte ademhaling, pijn op de borst, koorts en koude rillingen? Stop dan het gebruik en waarschuw meteen een arts. Na stoppen gaan de longproblemen meestal weer weg.
  • zenuwproblemen. Heeft u last van een tintelend of doof gevoel in de ledematen? Stop dan het gebruik en waarschuw meteen een arts. Meestal gaan deze verschijnselen weer weg, een enkele keer zijn ze blijvend.
  • leverproblemen. Merkt u een gele verkleuring van de huid of van het oogwit? Mogelijk heeft u dan een allergische leverontsteking. Raadpleeg dan uw arts. Na het stoppen met het middel gaat deze leverontsteking meestal weer over.
 • Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor nitrofurantoïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
Zeer zelden
 • Mensen van wie de nieren minder goed werken, hebben meer kans op zenuwproblemen, waarbij u last kunt krijgen van een tintelend of doof gevoel in de ledematen. Overleg daarom met uw arts voor u dit middel gaat gebruiken.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoe lang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
U kunt dit middel het beste innemen met wat voedsel, melk of yoghurt. Dan verdraagt u het beter.

Wanneer?

Behandeling van een blaasontsteking
 • Gewone capsules: verdeel de doses regelmatig over de dag en slik de capsules in hun geheel door, zonder te kauwen.
 • Capsules met gereguleerde afgifte (Furabid): tweemaal per dag (elke twaalf uur) in te nemen: 's ochtends en 's avonds.
De laatste dosis kunt u het beste innemen vlak voor het slapengaan, na de laatste plas. U heeft dan het meest profijt van dit middel.

Voorkomen van een blaasontsteking
Meestal krijgt u dan één dosis per dag voorgeschreven. U kunt deze dan het beste 's avonds voor het slapengaan innemen. U heeft dan het meeste profijt van dit middel.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur drie tot tien dagen.

Houdt u er rekening mee dat dit een kuur is, die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

4 Dosis vergeten?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
 • Gewone capsules: de vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan 2 uur duurt voor de volgende dosis. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
 • Capsules met gereguleerde afgifte: de vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan 4 uur duurt voor de volgende dosis. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

5 Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Hiervoor zijn voor dit middel geen beperkingen.


6 Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn buiktyfusvaccin en bloedverdunners.
 • Dit middel maak het buiktyfusvaccin (Vivotif) onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en nitrofurantoine zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
 • De bloedverdunners acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar). Als u een antibioticum moet gebruiken, kan de instelling op de bloedverdunner ontregeld raken. Vertel de trombosedienst dat u dit antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.

7 Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
U kunt dit middel tijdens de zwangerschap gewoon volgens voorschrift gebruiken. Gebruik het echter niet vlak voor de bevalling. Het mag namelijk niet in het bloed van uw pasgeboren kind aanwezig zijn; vlak na de geboorte kan uw baby de werkzame stof nog niet goed afbreken, dit kan tot bloedarmoede leiden. Bent u in de laatste maanden van uw zwangerschap, overleg dan met uw arts of u een kuur nitrofurantoïne kunt gebruiken.

Borstvoeding
Dit middel komt ook in de moedermelk terecht, maar in een zo kleine hoeveelheid dat uw baby er geen last van heeft. Tenzij uw baby door een aangeboren enzymgebrek het vermogen mist de stof af te breken; dan bestaat er kans op bloedarmoede. Dit enzymgebrek (G6PD-deficiëntie) komt echter zelden voor. Twijfelt u, overleg dan met uw arts of apotheker of u tijdens de kuur borstvoeding kunt (blijven) geven.

8 Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

9 Hoe te verkrijgen
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Nitrofurantoïne is sinds 1953 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Furadantine en Furabid en het merkloze Nitrofurantoïne. Het is te verkrijgen in capsules.

Klik hier voor meer informatie over : Furadantine, Furabid, Nitrofurantoïne

Laatste herziening: 31-3-2006Home - Medicijnen Zoeken - Help - Partners - Over MedischZoeken