Medisch Zoeken.nl - verantwoord zoeken naar medische informatie in betrouwbare medische websites. MedischZoeken.nl
Verantwoord zoeken naar medische informatie
in betrouwbare medische websites.

Dit is MedischZoeken's cachegeheugen van http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Enalapril.aspx?mId=10704&rId=328 Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag.

1 Werking en toepassingen
2 Bijwerkingen
3 Hoe, wanneer en hoe lang?
4 Dosis vergeten?
5 Autorijden, alcohol, voeding
6 Wisselwerking
7 Zwangerschap en borstvoeding
8 Stoppen
9 Hoe te verkrijgen
1 Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Enalapril
De werkzame stof in Enalapril is enalapril.Enalapril behoort tot de geneesmiddelen die ACE-remmers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk en verbetert de pompkracht van het hart.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, hartfalen en hartinfarct.

Hoge bloeddruk

Verschijnselen
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

Werking
Het Angiotensine Converterend Enzym (ACE) speelt een rol bij de spanning van de spiertjes rond de bloedvaten. ACE-remmers verlagen de spanning in deze spiertjes, waardoor de bloedvaten ontspannen en wijder worden. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Verder hebben ACE-remmers ook invloed op de uitscheiding van natrium (keukenzout) met de urine. Dit helpt ook de bloeddruk omlaag te brengen.

Effect
Na drie tot zes weken is het volledige effect van dit middel bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlaging. U weet pas of het werkt als uw bloeddruk wordt gemeten. Toch is het belangrijk om enalapril elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij hoge bloeddruk.

Hartfalen

Verschijnselen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Werking
Dit middel verbetert de pompkracht van het hart. Bij mensen met hartfalen die met dit middel de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, is de kans om aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van dit middel bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij hartfalen.

Hartinfarct (hartaanval)

Een hartinfarct ontstaat als de hartspier zelf onvoldoende zuurstof krijgt, bijvoorbeeld doordat de kransslagaders om het hart vernauwd of verstopt zijn. Als gevolg van het hartinfarct sterft een stukje weefsel van het hart af. Het hart zelf kan daardoor minder krachtig pompen. U kunt dan verschijnselen van hartfalen krijgen.

Werking
Dit middel verbetert de pompkracht van het hart. Mensen die dit middel na een hartinfarct zijn gaan gebruiken, hebben een kleinere kans om hartfalen te krijgen of te overlijden aan een hartziekte. Bovendien is de kans op een tweede hartinfarct ook kleiner. Mogelijk merkt u dat u minder vocht vasthoudt en minder snel moe bent. Het is belangrijk om enalapril elke dag in te nemen. Alleen dan kan het de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij hartinfarct (hartaanval).

2 Bijwerkingen
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen.

De belangrijkste bijwerkingen zijn hoest, duizeligheid en overgevoeligheid.

Soms
 • Kriebelhoest. De hoest kan heel hardnekkig zijn en niet verminderen als u de gebruikelijke middelen tegen kriebelhoest gebruikt. Als bij u deze bijwerking niet overgaat, ga dan naar uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander middel voorschrijven dat deze bijwerking niet heeft.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Raadpleeg uw arts als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid.
 • Spierkrampen, hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid of diarree. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
Zelden, in de eerste weken dat u het middel gebruikt
 • Smaakveranderingen, huiduitslag en jeuk op. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf na twee tot drie maanden.
Zeer zelden
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als dit ontstaat moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de eerstehulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst dan niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor enalapril. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een andere ACE-remmer niet opnieuw krijgt.
 • Als u diabetes mellitus heeft: u kunt eerder een te laag bloedglucosegehalte (hypo) krijgen door dit middel. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoe lang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast innametijdstip.

Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u in het begin veel last heeft van duizeligheid, kunt u het ook 's avonds voor het naar bed gaan innemen.

Als u het twee keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
 • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
 • Hartfalen en hartinfarct. Waarschijnlijk moet u dit middel langdurig gebruiken. Uw arts kan dat het beste beoordelen.

4 Dosis vergeten?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
 • Als u enalapril één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.
 • Als u enalapril twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

5 Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
autorijden?
De eerste dagen dat u enalapril gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als enalapril. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

6 Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Plastabletten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al wel een plastablet gebruikt en daar nu enalapril bij krijgt. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid, doordat de bloeddruk sterk daalt. Meestal raadt de arts daarom aan om de plastabletten enkele dagen niet in te nemen. Na twee of drie dagen begint u dan met enalapril. U heeft zo minder last van duizeligheid. Als u enalapril vervolgens twee of drie dagen gebruikt kunt u zonder problemen de plastablet weer innemen. Ook is het mogelijk dat u de plastablet wel blijft gebruiken en dat uw arts u aanraadt om de eerste dagen met een lage dosis enalapril te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.
 • Lithium, een middel tegen manische depressiviteit. Enalapril kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
 • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine. Deze pijnstillers kunnen het effect van enalapril verminderen. De pijnstiller paracetamol kunt u overigens wel veilig gebruiken.
  • Gebruikt u enalapril tegen hoge bloeddruk? Gebruik de pijnstiller niet langer dan een week. Moet u hem langer gebruiken? Raadpleeg dan uw arts voor extra controle van uw bloeddruk.
  • Gebruikt u enalapril tegen hartfalen? Neem contact op met uw arts als u merkt dat u weer eerder kortademig wordt en uw voeten of enkels weer dikker worden.
 • Andere hart-vaatmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u nu enalapril krijgt. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.
 • Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie van de ACE-remmer met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

7 Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
U mag dit middel NIET gebruiken tijdens de zwangerschap. ACE-remmers zijn tijdens de zwangerschap schadelijk voor de nierfunctie van het ongeboren kind. Hierdoor kan er te weinig vruchtwater ontstaan met als gevolg mogelijke afwijkingen aan de schedel van het kind. Ook is er een verhoogde kans op nierafwijkingen, onderontwikkeling van de longen en groeivertraging bij het kind. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwan ger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander middel kunt gaan gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

8 Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

9 Hoe te verkrijgen
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Enalapril is sinds 1984 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Renitec en het merkloze Enalapril en Enalaprilmaleaat. Het is te verkrijgen in tabletten.

Enalapril wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknamen Co-Renitec en Renitec Plus en het merkloze Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide.

Klik hier voor meer informatie over : Co-Renitec, Renitec Plus, Renitec, Enalapril, Enalaprilmaleaat, Enalapril/Hydrochloorthiazide

Laatste herziening: 10-8-2007Home - Medicijnen Zoeken - Help - Partners - Over MedischZoeken