Medisch Zoeken.nl - verantwoord zoeken naar medische informatie in betrouwbare medische websites. MedischZoeken.nl
Verantwoord zoeken naar medische informatie
in betrouwbare medische websites.

Dit is MedischZoeken's cachegeheugen van http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Broxil.aspx?mId=10704&rId=988 Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag.

1 Werking en toepassingen
2 Bijwerkingen
3 Hoe, wanneer en hoe lang?
4 Dosis vergeten?
5 Autorijden, alcohol, voeding
6 Wisselwerking
7 Zwangerschap en borstvoeding
8 Stoppen
9 Hoe te verkrijgen
1 Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Broxil
De werkzame stof in Broxil is feneticilline.Feneticilline behoort tot de groep geneesmiddelen die penicilline-antibiotica worden genoemd. Penicilline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (keelinfecties, roodvonk) en huidinfecties, zoals wondroos.Infecties met bacteriën

Werking
Feneticilline doodt enkele soorten bacteriën. Het werkt vooral goed tegen bacteriën van de streptokokkensoort. Na inname verspreidt het zich via het bloed in het lichaam.

Effect
De bacteriedodende werking begint ongeveer één uur na inname. Eén dosis werkt zes tot acht uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Feneticilline wordt onder andere toegepast bij de volgende infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij infecties met bacteriën.

Keelpijn

Oorzaak
Keelpijn kan ontstaan door irritatie van de keel door verkeerd stemgebruik of sigarettenrook, maar ook door een infectie met virussen of soms met bacteriën.

Als de keelpijn plotseling komt opzetten, is meestal sprake van een keelinfectie. U heeft dan een ontstoken, ruwe, rode keel. De keel doet pijn bij het slikken en praten.

Behandeling
Keelpijn gaat meestal binnen een week vanzelf over. De keelpijn kunt u verminderen door te zuigen op een snoepje en veel te drinken.

Bij een ernstige keelontsteking die wordt veroorzaakt door een bacterie, kan uw arts feneticilline voorschrijven.

Uit voorzorg
Dit middel wordt ook wel toegepast bij mensen die een acute reuma-aanval hebben gehad na een keelontsteking door de streptokokbacterie. Een bijkomend risico daarvan is een ontsteking van het hartzakje, vooral als men al iets aan de hartkleppen heeft.

Om een nieuwe acute reuma-aanval en ontsteking van het hartzakje te voorkomen, adviseert men om uit voorzorg penicilline te gebruiken, zoals feneticilline. Dit geldt voor mensen zonder hartklepgebreken tot vijf jaar na de laatste acute reuma-aanval, bij mensen met hartklepgebreken tot aan het veertigste levensjaar.

Het eerste-keuzemiddel is een penicilline-injectie, omdat deze maar een keer per maand hoeft te worden toegediend. Indien dit niet mogelijk is, kan men dagelijks feneticilline gebruiken.

Werking
Hoe feneticilline werkt bij een keelontsteking kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij keelpijn.

Roodvonk

Roodvonk is een plotseling opkomende zeer besmettelijke ziekte die vooral bij kinderen tussen de twee en de twaalf jaar voorkomt. De verschijnselen zijn koorts, keelontsteking, huiduitslag en een rode tong met gezwollen bobbeltjes (aardbeitong).

Hoe feneticilline werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij roodvonk.

Huidinfectie

Verschijnselen
Een huidinfectie kan men merken aan roodheid, pijn of jeuk, zwelling en het ontstaan van pus.

Oorzaak
Door beschadiging van de huid, zoals bij eczeem, doorligwonden, snijwonden en scheerwondjes, kunnen bacteriën de huid binnendringen en een ontsteking veroorzaken.

Behandeling
Bij licht geïnfecteerde schaaf­- of snijwonden en blaren is een antibioticum meestal niet nodig. Het is voldoende de aangedane huid goed te reinigen en te ontsmetten. Het lichaam zorgt dan zelf voor het opruimen van de bacterie en het helen van de wond.

Als de infectie dieper ligt of erg uitgebreid is en er bovendien sprake is van koorts, kan de arts kiezen voor een antibioticum om in te nemen, zoals feneticilline.

Feneticilline kan worden toegepast bij een aantal huidinfecties, zoals wondroos (een vorm van cellulitis).

Hoe feneticilline werkt bij een huidinfectie kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij huidinfectie.

Wondroos

Wondroos wordt ook wel belroos of erysipelas genoemd. Het is een plotseling opkomende ontsteking diep in de huid, veroorzaakt door een bacterie.

Verschijnselen
De ontsteking zit vaak in en rond een zwakke plek in de huid, zoals een wond, doorligplek of een insectenbeet. De ontstoken plek op de huid is rood, dik, warm en pijnlijk. Bovendien kunt u zich flink ziek voelen, met koorts, koude rillingen, misselijkheid en hoofdpijn.

Behandeling
De bacterie die wondroos veroorzaakt, kan worden bestreden met een antibioticum, bijvoorbeeld feneticilline.

Werking
Hoe feneticilline werkt bij besmettingen met bacteriën leest u hierboven.

Effect
Na een paar dagen merkt u dat de infectieverschijnselen afnemen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij wondroos.

2 Bijwerkingen
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, huiduitslag en allergie.

Soms
 • Maagdarmklachten, zoals diarree of slappe ontlasting, lichte buikkrampen.
 • Misselijkheid en braken.
 • Huiduitslag, jeuk. Dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur beginnen. Dit is meestal onschuldig, maar kan ook wijzen op allergie voor dit middel. Raadpleeg uw arts, zodat deze kan bepalen of het allergie betreft.
Zelden
 • Allergie, te merken aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts om te bepalen of u allergisch bent voor dit middel. In dat geval bent u ook allergisch voor andere penicillines. De kans bestaat dat u ook allergisch bent voor een andere groep antibiotica, de cefalosporines. Geef aan de apotheek door dat u allergisch bent voor penicillines. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere penicillines niet opnieuw krijgt. Weet u al of vermoedt u dat u allergisch bent voor penicillines, raadpleeg dan uw arts voor u met de kuur begint.
 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
Zeer zelden
 • Ernstige diarree en darmontsteking. Als dit optreedt is het meestal binnen zes dagen na begin van de behandeling. Ook mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben meer kans op deze bijwerking. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van ernstige diarree met zware buikrampen.
 • Ernstige allergie, met als verschijnselen onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd en bewusteloosheid. Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts.
 • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. Als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
 • Bij mensen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoe lang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
 • Capsules: innemen met een glas water.
 • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel en neem dat in. Spoel het maatbekertje of de lepel na met wat water en neem dat ook in.
Wanneer?
U kunt dit middel het beste op een lege maag innemen. Dat is één uur voor of twee uur na de maaltijd. Voedsel vermindert namelijk de opname van dit middel. Verdeel de doses zo goed mogelijk over 24 uur. Zo zorgt u voor een constante hoeveelheid werkzame stof in het lichaam; dit is nodig voor een optimaal resultaat.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur vijf tot tien dagen. Een kuur uit voorzorg om een verergering van keelontsteking tegen te gaan duurt meestal tien dagen.

Houd er rekening mee dat dit een kuur is, die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.

4 Dosis vergeten?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen. Duurt het nog minder dan twee uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders heeft u kans dat de klachten terugkeren!

5 Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

6 Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn sommige bloedverdunners, antibiotica en het buiktyfusvaccin.
 • De bloedverdunners acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar). Als u een antibioticum moet gebruiken, is dit een teken dat de instelling op de bloedverdunner ontregeld kan zijn. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • Antibiotica van het tetracycline-type (dit zijn doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze middelen en feneticilline kunnen elkaars werking teniet doen. Onder sommige omstandigheden mogen ze wel samen gebruikt worden. Dan moet feneticilline enkele uren vóór het tetracycline-antibioticum worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin (Vivotif) onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en feneticilline zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

7 Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

8 Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, maak de kuur af. Als u de kuur niet afmaakt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

9 Hoe te verkrijgen
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Feneticilline is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Broxil. Het is te verkrijgen in capsules en drank.

Klik hier voor meer informatie over : Broxil

Laatste herziening: 24-8-2007Home - Medicijnen Zoeken - Help - Partners - Over MedischZoeken