Medisch Zoeken.nl - verantwoord zoeken naar medische informatie in betrouwbare medische websites. MedischZoeken.nl
Verantwoord zoeken naar medische informatie
in betrouwbare medische websites.

Dit is MedischZoeken's cachegeheugen van http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Brexine.aspx?mId=10704&rId=683 Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag.

1 Werking en toepassingen
2 Bijwerkingen
3 Hoe, wanneer en hoe lang?
4 Dosis vergeten?
5 Autorijden, alcohol, voeding
6 Wisselwerking
7 Zwangerschap en borstvoeding
8 Stoppen
9 Hoe te verkrijgen
1 Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Brexine
De werkzame stof in Brexine is piroxicam.Piroxicam behoort tot de groep geneesmiddelen die ontstekingsremmende pijnstillers of NSAID's worden genoemd. Ze werken pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Artsen schrijven het voor bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, artrose en pijn.Gewrichtspijn

Door beschadigingen in en rond gewrichten kunnen deze ontstoken raken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij reumatoïde artritis (reuma), artrose (versleten gewrichten) en bij de ziekte van Bechterew. De plek van de ontsteking is rood, gezwollen en pijnlijk.

Werking
Piroxicam gaat de ontsteking tegen, hierdoor verminderen de roodheid, zwelling en pijn. Het pijnstillende effect merkt u binnen een uur na inname. Dit effect houdt meer dan een dag aan. De roodheid en zwelling zullen na een aantal dagen tot een week minder worden.

Piroxicam wordt onder andere gebruikt bij reumatoïde artritis en artrose.
Klik voor meer informatie over medicijnen bij gewrichtspijn.

Reumatoïde artritis

Hoe piroxicam bij reumatoïde artritis werkt, kunt u lezen in de bovenstaande tekst over ontstekingen in en rond gewrichten.
Klik voor meer informatie over medicijnen bij reumatoïde artritis.

Artrose (versleten gewrichten)

Hoe piroxicam bij artrose werkt, kunt u lezen in de bovenstaande tekst over ontstekingen in en rond gewrichten.
Klik voor meer informatie over medicijnen bij artrose (versleten gewrichten).

2 Bijwerkingen
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Veel mensen krijgen last van een geïrriteerde maag. Deze bijwerking kunt u proberen te voorkomen door het middel met wat voedsel en een glas water of melk in te nemen. Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen te gebruiken die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Ook als u zetpillen gebruikt kunt u last krijgen van uw maag, omdat het middel na opname in de bloedbaan, alsnog bij de maagwand terechtkomt.

Als u dit middel langdurig gebruikt, is het mogelijk het te combineren met een beschermend maagmiddel. Vraag uw arts om advies.

Mensen die in het verleden last hebben gehad van een maag- of darmzweer hebben meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Overleg met uw arts of u piroxicam kunt gebruiken.

Andere bijwerkingen die bij minder dan tien procent van de mensen voorkomen zijn de volgende.

Soms
 • Hoofdpijn, duizeligheid en wazig zien. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan het middel.
Zelden
 • Een beschadiging van de maag of darmen. Dit merkt u door zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Mensen die een maag- of darmzweer hebben of een maag- of darmbloeding mogen dit middel niet gebruiken. De klachten kunnen erdoor verergeren.
Zeer zelden
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. Ook kan piroxicam overgevoeligheid veroorzaken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Mocht u, na blootstelling aan UV-licht, felle rode plekken op de huid krijgen, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. In deze gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor piroxicam. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt. Mensen met astma en andere benauwdheidsklachten blijken vaker overgevoelig voor dit middel. Let daarom extra op de overgevoeligheidsverschijnselen.
 • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en de geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
 • Lijdt u aan hartfalen dan kunt u hier meer last van krijgen. Overleg met uw arts als u last krijgt van opgezwollen enkels, benauwdheid en vermoeidheid.
 • Hart- en vaataandoeningen. Heeft u hier last van of heeft u een verhoogd risico hierop (hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, in verleden hartaanval, herseninfarct of trombose gehad, roken), dan verhoogt dit middel de kans op hartklachten. Overleg met uw arts.
 • Mensen van wie de nieren niet goed werken, hebben meer kans op een nierbeschadiging. Overleg daarom met uw arts voor u dit middel gaat gebruiken.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoe lang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De oplostabletten (disper, dispergeerbaar), bruistabletten en de zakjes poeder moet u eerst oplossen in water. Spoel het glas na met een beetje water en drink dat ook op.

Wanneer?
 • Capsules, gewone tabletten en oplostabletten. Neem deze op een lege maag in als u wilt dat het snel gaat werken. Neem ze echter tijdens of na de maaltijd in als u snel last heeft van uw maag of als u piroxicam chronisch gebruikt. U vermindert hierdoor de bijwerkingen op de maag.
 • Zetpillen. Het maakt niet uit wanneer u deze inbrengt. Heeft u bij reuma vooral last van ochtendstijfheid? Breng de zetpil dan voor de nacht in.
Hoe lang?
Bij reuma en artose duurt het zeker enkele dagen tot een week voor de ontsteking vermindert. Waarschijnlijk moet u dit middel blijven gebruiken zolang de oorzaak van de ontsteking aanwezig is. Bij veel aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, artrose en de ziekte van Bechterew kan dat langdurig zijn.

4 Dosis vergeten?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
U gebruikt dit middel één keer per dag: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

5 Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
autorijden?
Duizeligheid en wazig zien komen heel soms voor bij dit middel. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag, net als piroxicam. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

6 Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Piroxicam kan de werking van de bloedverdunner versterken. Ook heeft u meer kans dat u van piroxicam bijwerkingen op de maag ondervindt. Als u een van deze bloedverdunners gebruikt, mag u piroxicam waarschijnlijk niet gebruiken. Raadpleeg uw arts. Mogelijk krijgt u een andere pijnstiller. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen moet u toch piroxicam gebruiken. In die situatie zal uw arts uw bloed extra laten controleren door de trombosedienst. Raadpleeg uw arts bij maagklachten.
 • Plasmiddelen. Piroxicam kan de werking van plasmiddelen verminderen. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts. Gebruikt u piroxicam korter dan twee weken, dan is deze combinatie geen probleem. Voorbeelden van plasmiddelen zijn chloorthalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, epleron, spironolacton en triamtereen.
 • Lithium, een middel tegen manische depressiviteit. Piroxicam kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, spiertrekkingen, duizeligheid, sufheid en verwardheid. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
 • ACE-remmers, zoals enalapril en captopril, en angiotensine-II-remmers, zoals irbesartan en losartan. Dit zijn hart- en vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziektes. De werking van ACE-remmers en angiotensine-II-remmers kan verminderen door het gebruik van piroxicam.
  • Gebruikt u de ACE-remmer of angiotensine-II-remmer tegen hoge bloeddruk? Gebruik piroxicam niet langer dan een week. Moet u het wel langer gebruiken? Raadpleeg dan uw arts voor extra controle van uw bloeddruk.
  • Gebruikt u de ACE-remmer of angiotensine-II-remmer tegen hartfalen? Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw voeten of enkels weer dikker worden of dat u weer sneller kortademig wordt.
  • Gebruikt u de ACE-remmer of angiotensine-II-remmer tegen een nierziekte? Vraag uw arts of apotheker om advies.
 • Bètablokkers, zoals metoprolol, atenolol en bisoprolol. Dit zijn middelen die worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, hartfalen, angina pectoris en hartritmestoornissen, maar ook bij migraine, gespannenheid en te snelle schildklierwerking. De werking van deze middelen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller.
  • Gebruikt u de bètablokker tegen hoge bloeddruk? Raadpleeg uw arts voor extra controle van uw bloeddruk.
  • Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw voeten of enkels weer dikker worden of dat u weer sneller kortademig wordt.
  • Gebruikt u de bètablokker voor een andere aandoening? U kunt deze middelen veilig gebruiken in combinatie met piroxicam.
 • Methotrexaat. Dit wordt gebruikt bij reuma, psoriasis en kanker. Piroxicam kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Mogelijk moet uw arts de dosering van methotrexaat verlagen.
 • Het afweeronderdrukkende middel ciclosporine. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren.
 • De middelen tegen depressiviteit trazodon en de SSRI-groep, zoals fluoxetine, fluvoxamine en paroxetine en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) die u inneemt of geïnjecteerd krijgt. U heeft meer kans dat u van piroxicam bijwerkingen op de maag ondervindt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten.
 • Ritonavir, een middel tegen virusinfecties, zoals het hiv-virus. Dit middel kan de werking van piroxicam versterken, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Uw arts kan een middel voorschrijven dat deze wisselwerking niet heeft.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

7 Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby. Meld het in elk geval aan uw arts of apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, dat u wel veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
U kunt dit middel in beperkte mate gebruiken. Dit betekent niet langer dan een dag of twee achtereen. Dit middel komt namelijk in de moedermelk terecht, maar in kleine hoeveelheid en is gedurende korte tijd veilig voor de baby. Als u dit middel langer nodig heeft en u wilt borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

8 Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

9 Hoe te verkrijgen
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Piroxicam is sinds 1979 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Brexine en als het merkloze Piroxicam en Piroxicamum. Het is te verkrijgen in gewone tabletten, oplostabletten ('dispers'), capsules en zetpillen.

Klik hier voor meer informatie over : Brexine, Piroxicam, Piroxicamum

Laatste herziening: 6-1-2009Home - Medicijnen Zoeken - Help - Partners - Over MedischZoeken